Multimetalické čistící systémy

Multimetalické čistící systémy
Vlastní výrobu předchází čištění: Polotovary jsou zpravidla dodávány v původním stavu tj. neočištěné. Přípravky EKAPHOR Vám pomohou vyčistit polotovary a díly od organických i a anorganických nečistoty. Také při vlastním zpracovávání dochází ke znečištění povrchu různými látkami, jako např. oleje, tuky, chladicí kapaliny, prach nebo otisky prstů, které může podstatně ovlivnit vlastnosti těchto povrchů. Proto je vhodné do výrobního procesu zařazovat i mezioperační čištění a na závěr výroby realizovat čištění finální. Druh a intenzita čištění se volí dle požadavku čistoty následujících operací není výjimkou, že finální čištění obsahuje i operaci pasivace.

PRODUKTY Multimetalické čistící systémy (PDF)


Čistič na bázi obnovitelných surovin

Ochrana lidí, životního prostředí a klimatu hraje stále větší roli v průmyslové výrobě. To se odráží v přísnějších požadavcích.

ESKACLEAN - NATURE byl vyvinut a je propagován jako součást výzkumného projektu Centrálního inovačního programu pro malé a střední podniky.

Všechny produkty této řady jsou: Na základě přírodních a obnovitelných surovin. Bez syntetických konzervačních látek. Neobsahují nebezpečné látky, proto je uživatelsky velni přívětivé. Velmi dobře biologicky rozložitelné povrchově aktivní látky splňují nařízení o detergentech ES (č.) 648/2004. Velmi dobrá mezifázová aktivita. Vynikající smáčenlivost.

PRODUKTY Čistič na bázi obnovitelných surovin (PDF)