Koagulace

Koagulace laku je velmi důležitou součástí jistoty stability procesu.

Naše koagulanty jsou vhodné pro téměř všechny tekuté laky a mohou být také použity pro smíšený provoz rozpouštědlových a hydrolaků díky produkci vynikající kvality kalu a jejich spontánního odvodňování. Díky této schopnosti koagulantů nedržet vodu snižujeme Vaše náklady na likvidaci kalu. Tuto vlastnost můžete podstatně víc využít při použití kalolisu. Pro vyprazdňování nádrže s koagulátem

doporučujeme opláchnout stěny vodou, aby byla nádrž kvalitně vyčištěna. V případě výskytu pěny což bývá nejčastěji u vodou ředitelných laků, lze zajistit kontrolu nad procesem aplikací našeho odpěňovače. Díky použití koagulantů

ESKAPHOR zvyšujete životnost a dokonce můžete i zvýšit kvalitu cirkulující vody, aby proces byl maximálně stabilní, doporučujeme koagulanty přidávat kontinuálně pomocí dávkovacích čerpadel. Stávající proces Vám pomohou stabilizovat naši technici a vyškolení zaměstnanci prostřednictvím pravidelných kontrol a samozřejmě jsou Vám i k dispozici, jako konzultanti, pro nové projekty. Před vlastní aplikací do provozu uskutečníme série zkoušek, abychom pro Vás doporučili nejvhodnější

PRODUKTY Koagulace (PDF)