Hochwertige Rohstoffe - glänzende Ergebnisse

Multi-metaal reinigingssytemen

Multi-metaal reinigingssystemen
Voor dat men op een oppervlak een coating kan aanbrengen, dient er gereinigd te worden.

Olie, vet, koelvloeistoffen, stof en vingerafdrukken kunnen de eigenschappen van de materialen veranderen.

Via de ESKAPHOR-reeks kan men organische en anorganische verontreinigingen verwijderen. De keuze van de reiniger is afhankelijk van de gehanteerde toepassing.

PRODUCTEN Multi-metaal reinigingssystemen (PDF)


Reinigers op basis van hernieuwbare grondstoffen

De bescherming van mens, milieu en klimaat speelt een steeds belangrijkere rol in de industriële productie. Dit vertaald zich in strengere eisen.
ESKACLEAN - nature is in het kader van een innovatieprogramma (ZIM) ontwikkeld.
Alle producten in deze reeks zijn gebaseerd op natuurlijke en duurzame grondstoffen.

De producten zijn vrij van synthetische conserveringsmiddelen. Geen gevaarlijke producten én hierdoor makkelijk toepasbaar.

Deze producten bevatten biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen die voldoen aan de detergentia verordening EG (nr.) 648/2004. De producten hebben een zeer goede oppervlakteactiviteit en bevochtigingsgedrag.

PRODUCTEN Reinigers op basis van hernieuwbare grondstoffen (PDF)