Hochwertige Rohstoffe - glänzende Ergebnisse

Lakcoagulatie

Lakcoagulatie, een belangrijke bijdrage in de proceszekerheid

Onze lakcoagulatie producten kunnen zowel voor water- als solventgedragen lakken gehanteerd worden. Deze producten zorgen voor een uitstekende slibkwaliteit gekoppeld aan een laag watergehalte. Het voordeel hiervan is dat de verwerkingskosten aanzienlijk gereduceerd worden. Het scheiden van het slib gebeurt in regel met een centrifuge of flotatie-systeem voorzien van een schraper. Onze producten reduceren het schuimgehalte meer bepaald bij watergedragen lakken hetgeen leidt tot een hogere processtabiliteit. Door het inzetten van ESKAPHOR lakcoagulatiemiddelen kan de waterkwaliteit constant gehouden worden hetgeen de standtijd van het cabinewater aanzienlijk verlengd.

Optimaal is het toepassen van een automatische dosering. Alleen via deze weg kan een stabiele proces bekomen worden. Onze technische medewerkers staan ter beschikking voor het opleiden van uw personeel en ondersteunen verder door regelmatige controles uit te voeren. Bij nieuwe projecten onderzoeken we in samenspraak met onze laboratoria het geschikte coagulatiemiddel, flocculant, ontschuimer en bactericide.

PRODUCTEN Lakcoagulatie (PDF)