Wysokiej jakości surowce - błyszczące Wyniki

Systemy czyszczące dla różnorodnych metali

Systemy czyszczące dla różnorodnych metali
Systemy czyszczące dla różnorodnych metali. Produkcję poprzedza czyszczenie: powierzchnie techniczne w stanie wyjściowym są z reguły zanieczyszczone. Przemysłowe czyszczenie części środkiem ESKAPHOR usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. W trakcie obróbki i przetwarzania powierzchnie metalowe też mają styczność z wieloma substancjami, jak np. oleje, smary, płyny chłodząco-smarujące, kurz czy odciski palców, które mogą zmienić własności tych powierzchni.
Dlatego w czasie procesu produkcji, czyszczenie również jest wymagane. Czyszczenie części w produkcji mechanicznej odbywa się jako czyszczenie międzyprocesowe i końcowe. Wraz ze środkiem czyszczącym, technologia jest dokładnie dopasowywana do wymaganego stopnia czystości. Wybór środka czyszczącego zależy od zastosowanej technologii.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW (PDF)


Środki czyszczące na bazie surowców odnawialnych

Ochrona człowieka, środowiska i klimatu odgrywa wzrastającą rolę w produkcji przemysłowej. Ma to odzwierciedlenie w surowszych wymaganiach.
ESKACLEAN – NATURE został zaprojektowany i wspierany w ramach projektu badawczego Centralnego Programu Innowacyjnego Średnich Firm (ZIM). Wszystkie produkty tej serii są: oparte o naturalne i odnawialne surowce; wolne od syntetycznych środków konserwujących; nie są materiałami niebezpiecznymi, dlatego są przyjazne dla użytkownika; bardzo dobrze biodegradujące się tensydy spełniają wymagania zarządzenia o detergentach WE (nr) 648/2004. Bardzo dobra aktywność na powierzchniach granicznych. Znakomite właściwości zwilżające. 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW (PDF)