Wysokiej jakości surowce - błyszczące Wyniki

odtłuszczanie i fosforanowanie

Odtłuszczanie i fosforanowanie
Jednoskładnikowe środki do odtłuszczania i fosforanowania żelaza serii ESKAPHOR W Dwa w jednym – czyszczenie i fosforanowanie

Jakość powłoki na powierzchniach metalowych w istotny sposób zależy od wstępnej obróbki powierzchni obrabianego detalu. A to dlatego, że warunkiem znakomitej przyczepności lakieru i głębokiej ochrony przed korozją jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń (oleje, smary) i intensywna warstwa konwersyjna.

Jeśli chodzi o czyszczenie powierzchni o dodatkowo pasywujących właściwościach, środki do fosforanowania żelazowego stanowią korzystny wariant. A to dlatego, że wszystkie produkty serii ESKAPHOR W, obok fosforanów zasadowych i dodatków, zawierają też tensydy. Oznacza to, że można w jednym etapie pracy odtłuszczać i fosforanować powierzchnię obrabianego detalu.

W obrębie serii ESKAPHOR W rozróżniamy dwa systemy fosforanowania żelazowego: fosforanowanie cienkowarstwowe (0,1-0,4 g/m²), używane przy zwykłych wymaganiach ochrony antykorozyjnej i fosforanowanie grubowarstwowe (0,4-1,0 g/m²), preferowane przy wysokich wymaganiach.

Wymienione środki do odtłuszczania i fosforanowania mają formę płynną, co umożliwia automatyczne dozowanie za pomocą pomp sterowanych wartościami pH. Dzięki temu unika się pracochłonnego i niedokładnego ręcznego dozowania i osiąga się stałą, powtarzalną jakość obróbki wstępnej.

  • Techologia natryskowa
  • Techologia zanurzeniowa
  • Techologia natrysku parowego i wysokociśnieniowa
  • Specjalne fosforanowanie natryskowe
  • Grubowarstwowe fosforanowanie żelazowe

PRZEGLĄD PRODUKTÓW (PDF)