Wysokiej jakości surowce - błyszczące Wyniki

Koagulacja

Koagulacja

Koagulacja lakieru, ważny wkład w bezpieczeństwo procesu. Nasze środki do koagulacji nadają się prawie do wszystkich lakierów ciekłych i można je również stosować w kabinach lakierniczych, w których stosuje się wspólnie lakiery rozpuszczalnikowe i wodne. Tworzą one znakomitą jakość szlamu, którego odwodnienie następuje raptownie. W celu minimalizacji kosztów utylizacji koagulatu zaleca się redukcję zawartości wody w koagulacie. Idealnie odbywa się to przy pomocy techniki separatorów lub dekanterów.

Przy wynoszeniu koagulatu za pomocą ramion zbierających powierzchniowo zaleca się dodatkowe odprowadzenie wody z zawartości niecki. Nasze produkty zmniejszają tworzenie się piany, szczególnie przy pieniących się lakierach wodnych i tym samym odpowiadają za zwiększone bezpieczeństwo procesu. Dzięki używaniu środków do koagulacji ESKAPHOR można wydłużyć czas eksploatacji wody obiegowej i utrzymać stabilną jakość wody. Zalecamy ciągłe, automatyczne dozowanie.

Tylko tak można zachować stabilność procesu. Nasi przeszkoleni technicznie pracownicy wspierają Państwa personel przez rutynowe kontrole i oczywiście są do dyspozycji przy projektowaniu od podstaw. W seriach prób ustalamy odpowiedni produkt do koagulacji, wymaganą ilość produktu i w razie potrzeby, wybieramy rodzaj i ilość produktów towarzyszących, takich jak środki wspomagające flokulację, odpieniacze i środki biobójcze.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW (PDF)