Moření hliníku a nerezové oceli

Moření hliníku
Hliník ve srovnání se železem je neušlechtilým kovem. Lesklé hliníkové povrchy jsou velmi rychle pokryty velmi tenkou oxidickou vrstvou, která velmi dobře chrání hliník proti další oxidaci. Díky tomu hliník se tváří hliník jinak, než ve skutečnosti vypadá. Nicméně tato přirozená ochranná vrstva způsobuje, že nanášené mokré či práškové laky se nezakotví za základního materiálu ale do této přírodní bariéry a tak často dochází k jejich loupání.

Aby se tento nežádoucí jev odstranil, je nutno odstranit tuto rušivou oxidickou vrstvu, tím že ji odmoříme například pomocí silných kyselin a do lázně uvolníme (rozpustíme) hliníkové ionty. Při tomto mořícím procesu dojde i

k mikroskopickému zdrsnění povrchu, což zajistí i zvýšenou adhezi následného laku. Za dostatečný úběr (kvalitní moření) je považován úbytek materiálu min 1 g / m2. Při moření hliníkových a pozinkovaných povrchů ve stejné lázni je nutné být na pozoru, neboť rozpuštěné zinkové ionty zvyšují na povrchu hliníku zvýšenou korozní aktivitu. Z tohoto důvodu se nedoporučuje v mořící lázni s vyšší koncentrací Zn mořit i Al.

Moření nerezy , aby odstranily různé nečistoty, např. k odstranění organických nečistot, zbytků po svařování, barevných rozdílů v okolí svarů, oxidových vrstev, poletové koroze, zbytků po mechanickém opracování, kovových segmentů vmáčklých do povrchu po lisování. Připravení čistého kovového povrchu pro následnou pasivaci před další korozí a stabilizaci lesku povrchu. V našem výrobním programu naleznete tekuté mořící přípravky pro ponor, postřik ale i mořící pasty.

PRODUKTY Moření hliníku a nerezové oceli (PDF)