Specialista v povrchařině

Reálná spokojenost zákazníků a nejvyšší kvalita jsou naším deklarovaným cílem. Pravidelné průzkumy spokojenosti potvrzují výsledky naši práci. Vámi vložená důvěra je pro nás motivací. Přes 50 let jsme v úzkém dialogu s našimi zákazníky, intenzivně pracujeme na nových výzvách, rozvíjíme je s velkou vytrvalostí a nadšením což přináší jedinečná řešení!

 Spoléháme se na vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance z oblasti vývoje, výroby, aplikačních technologií a zákaznického servisu působících v jednom místě.

 Pamatujeme na Vaši bezpečnost při výrobě.
  Garantujeme prokázanou způsobilost a certifikovanou kvalitu (DIN ISO 9001: 2008).
Komplexní poradenství, spolehlivé dodávky díky vhodné volbě dostupných surovin a velké skladovací kapacity – to vše včetně přesného dodacího termínu jsme schopni v Německu zajistit vlastní flotilou nákladních automobilů.

Haug Chemie oslavila v roce 2016 již své 50. výročí. Toto nám umožnila věrnost a důvěra našich dlouholetých zákazníků, jakož i motivovaní, oddaní a kompetentní naši zaměstnanci.

Rok 1966 znamenal vznik malého podnikatele ve stavebnictví, který se za velmi skromných podmínek postupně rozvinul až k velmi silnému podniku se současnými více než 110 zaměstnanci a pobočkami v Polsku, Belgii a Rakousku a Česku. Dnes disponuje společnost vlastními vývojovými laboratořemi, počítačem řízenou výrobou produktů v oblasti organické i anorganické chemie, k dispozici Vám je 24 odborných konzultantů z oboru a vlastní vozový park pro distribuci produktů k zákazníkům. Naši zahraniční partneři poskytují našim zákazníkům technickou podporu přímo na místě a naše produkty jsou vyváženy do celého světa.

V naší společnosti máme pevně zakotvenou ochranu životního prostředí a zachování zdrojů a maximálně využíváme možnosti používat vratné obaly a naše koncepci recyklace.

50 let zkušeností

1977: Akvizice společnosti v Sinsheimu na Breite Seite
1983: Stavba nádrže a skladu surovin
1988-1997: Rozšíření firemních prostor
1999: Zavedení systému řízení jakosti podle DIN EN ISO 9001: 2008
2000: Výstavba nového laboratoře a rozšíření administrativní budovy
2005: Akvizice společnosti Wilfred Antony GmbH, 717 32 v Tammu
2006: Založení společnosti Haug Chemie Polska
2010: založení společnosti Haug Chemie Benelux
2011: Založení firmy Haug Chemie + Technik Rakousko
2012: Zavedení nového ERP systému
2016: 50 let Haug Chemie
2018: Založení společnosti Haug Chemie CZ s.r.o.

Bewährte ESKA® - Markenqualität

Geht es um die Vorbehandlung von Oberflächen vor einer Beschichtung, verlassen sich unsere Kunden auf unsere bewährte und etablierte ESKA®-Markenqualität. Diese stellt eine breite Palette organischer und anorganischer wassermischbarer Produkte zur Verfügung, die alle in unserem hauseigenen Labor entwickelt, getestet und nach neuestem Stand der Technik weiterentwickelt werden.

Dabei verzichten wir weitgehend auf Problemstoffe. Wir liefern in Mehrwegbehältern inklusive entsprechender bewährter Recycling- und Verwertungskonzepte.

Globální propojení – aktivity po celém světě

Díky našim celkovým zkušenostem s organickými a anorganickými řešeními pro všechny oblasti povrchových úprav a dodávanému sortimentu jsme vytvořili dobrý základ, abychom se stali po víc jak 50 let uznávanými partnery v povrchových úpravách a průmyslu pro zpracování nátěrů v Německu a také v zahraničí.

Naši obchodní partneři nás podporují v Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Velké Británii, Irsku, Chorvatsku, Slovensku, Slovinsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Norsku, Rumunsku, Rusku, Švédsku, Švýcarsku, Jižní Koreji, Česku, Turecku a Maďarsku. Brožura zahraničních partnerů je k dispozici zde ve formátu PDF:

HAUG INTERNATIONAL

Důsledná investice do inovací

Abychom vyvinuli co nejefektivnější, ekonomicky a ekologicky optimální řešení pro každý požadavek zákazníka, naše řešení zahrnuje nejen specifické podmínky, ale i celou sekvenci procesů před a po každém kroku povrchové úpravy.

Naši odborní obchodní zástupci a aplikační inženýři analyzují plánované podmínky použití přímo na místě. Na základě těchto údajů simulujeme tyto podmínky v laboratoři, abychom co nejreálněji ověřili vhodnost použití našich produktů na dodaných vzorcích.

Nejvhodnější varianta je následně podrobena optimalizaci přímo na vaší výrobní lince pod dohledem našich aplikačních inženýrů. I po úspěšném nasazení našich produktů do vaší výroby, provádíme pravidelné kontroly procesních lázní a v případě potřeby proces dále optimalizujeme a dokumentujeme.

Pro zajištění Vašeho bezproblémového a stabilního procesu výroby, zajišťujeme školení a tréning vašich zaměstnanců.

Brožura s představením firmy je k dispozici zde ve formátu PDF:

BROSCHÜRE DOWNLOAD

Management

Silný tým - silné vedení

DR. ANDREAS STUMPE

Management

Zahraniční obchodní partner

Již se zabýváte distribucí laků, doplňků pro lakování, lakoven, předúprav a jiných zařízení pro povrchové úpravy? Pak se zaregistrujte.

Aktuální nabídky