Odmašťování a fosfátování

Kombinované odmašťovací a fosfátovací přípravky ESKAPHOR řady W.
Dva v jednom - čistí a fosfátují

Výsledný lak výrobků je kriticky závislý na kvalitě provedené povrchové předúpravy. Předpokladem vynikající přilnavosti a kvalitní ochrany proti korozi je důkladné odstranění nečistot (olejů, tuků) a vytvoření kompaktní konverzní vrstvy.

Pokud jde o očištění povrchů s vytvořením korozní bariéry je fosfát železa (FePh) velmi efektivní a levnou variantou neboť všechny přípravky ESKAPHOR řady W obsahují nejen alkalické fosfáty a jiné přísady, ale i povrchově aktivní látky. To znamená, že povrch výrobku může být odmaštěn a fosfátován v jedné operaci.

Přípravky ESKAPHOR řady W rozdělujeme na dva systémy fosfátu železa. Běžné FePh, jejichž konverzní vrstvy se pohybují ve váhovém intervalu (0,1 až 0,4 g / m2)..Tento systém se používá pro běžné požadavky na ochranu proti korozi. Druhý systém – silnovrstvý fosfát železa (FePhS) vytváří konverzní vrstvy podstatně silnější (0,4 - 1,0g / m), což umožňuje splnit i vyšší nároky na odolnost vůči korozi.

Uvedené odmašťovací a fosfátovací přípravky jsou kapalné a tak mohou být automaticky dávkovány pomocí dávkovacích čerpadel např. dle hodnoty pH. Tím dojde nejen k usnadnění práce obsluhy, ale zejména k dosažení konstantní kvality dosahované povrchové předúpravy, vyloučením skokového ručního doplňování obsluhou.

  • POSTŘIK
  • PONOR
  • vysokotlaká aplikace
  • Speciální aplikace
  • FePhS

PRODUKTY Odmašťování a fosfátování (PDF)