Předúpravy kovů, Nano-keramické procesy

Povrchová předúprava kovů před mokrým nebo práškovým lakováním s moderní pasivací na bázi nano-keramických materiálů
Pokud chceme docílit vysoce kvalitní a trvanlivou ochrannou vrstvu na výrobcích je nutné důkladné odmaštění a následná povrchová úprava. Již desetiletí je nejčastější ochrana povrchu před korozí vytvářená konverzní vrstva pomocí fosfátů, která má stále velké uplatnění. Nový systém povrchové předúpravy pomocí nano-keramických vrstev přináší nejen zlepšení kvality a to nejen pokud jde ochranu proti korozi, ale i úspory nákladů v důsledku nízké tvorby kalu a nižších aplikačních teplot.

PRODUKTY Předúpravy kovů, Nano-keramické procesy (PDF)