Wysokiej jakości surowce - błyszczące Wyniki

Przygotowanie powierzchni metali, technologia nanoceramiczna

Przygotowanie powierzchni metali, technologie nanoceramicze
Przygotowanie powierzchni metali przed lakierowaniem, względnie lakierowaniem proszkowym z nowoczesną pasywacją nanoceramiczną.

Aby nanieść na detale lakier o wysokiej jakości i odporności, wymagane jest dokładne oczyszczenie i uszlachetnienie powierzchni. Przez dziesięciolecia był to główny cel stosowania fosforanowania żelazowego, używanego w tym celu w wielu dziedzinach do dziś. Co prawda system obróbki wstępnej z pasywacją nanoceramiczną daje nie tylko poprawę jakości, jeśli chodzi o bardzo dobrą wartość ochrony przed korozją, ale i oszczędności z uwagi na niewielką ilość tworzącego się szlamu i niższe temperatury.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW (PDF)