Haug Chemie: Informacje prawne

Stopka

Odpowiedzialny za zawartość tej strony

Haug Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3; 05 – 822 Milanówek
Telefon: +48 22 724 94 96

e-mail: info[at]haugchemie.pl
Internet: www.haugchemie.pl

Wpis do rejestru:

NIP: 529 16 28 609
REGON: 017193365

Podmiot zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000147191

Zarząd:

Prezes: Dr. Andreas Stumpe
Wiceprezes: Krystyna Anna Gürcan
Wiceprezes: Gerald Zimmermann

Naruszenie praw własności

Jeśli podejrzewasz, że ta strona narusza prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, abyśmy szybko mogli naprawić sytuację. Zgodnie z § 28 BDSG sprzeciwiamy się wszelkim komercyjnym wykorzystywaniu lub ujawnianiu naszych danych.

Zawartość

Treść tego projektu internetowego została starannie sprawdzona i skompilowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże w odniesieniu do przedstawionych informacji nie przedstawiono żadnych informacji na temat kompletności, terminowości, jakości i prawidłowości. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zaufanie do zawartości niniejszej strony internetowej lub jej użytkowania.

Ochrona danych osobowych

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe bardzo poważnie i przestrzegamy zasad prawa o ochronie danych.

Koncepcja i realizacja

Gutjahr & Partner we współpracy z innovis
www.gutjahr-partner.com
www.innovis.de